E-böcker

Att läsa en E-bok istället för att läsa en klassisk bok har många fördelar och det är troligtvis tack vare dess fördelar som e-boken säljer allt bättre. Idag finns det i princip tre vägar att gå för att kunna få en E-bok. Den billigaste vägen är att låna på biblioteket. Utbudet är däremot mindre än i en webbutik med denna inriktning men samtidigt kostar det inte något att låna.

Andra alternativet är att ladda ner via någon av de e-butiker som säljer E-böcker. Likt en vanligt E-butik skapas ett konto varpå man kan betala och ladda hem böckerna. Länge var detta det vanligaste sättet att läsa E-böcker. Men de senaste åren har prenumerationstjänster vuxit fram starkt. Likt Spotify en gång växte sig stark tack vare stort utbud för fast pris växer nu prenumerationstjänster gällande E-böcker.

Detta gör att man får fri tillgång till E-böcker under de månader man betalar för detta. Det kan exempelvis vara att man betalar 169 kr per månad och får då tillgång till företagets samtliga E-böcker. Man kan ladda ner och läsa dem exakt hur mycket man vill under denna månad. Med tanke på att en E-bok inte sällan kostar 100-150 kr räcker det med att man lyssnar på minst drygt en bok i månaden för att ett sådant abonnemang ska vara lönsamt. Det ska även tilläggas att priset varierar mellan olika företag och att det ofta blir ännu billigare om man tecknar abonnemang som är längre än en månad.

I de fall som prenumeration löses är det viktig att man kontrollerar hur företaget går att nå via mobilen. Väldigt många läser via mobilen och att då teckna ett abonnemang hos ett företag som erbjuder en enkel och hanterbar app är en fördel.