Google Böcker

En av de tjänster som Google utvecklar och förbättrar över tid är Google Böcker. Tack vare en extremt snabb scanner kan de scanna in mängder av text varje dag för att på så vis göra böckerna mer tillgängliga offentligt.

Via Googles boksökning kan man söka efter ämne, ord, författare eller annat och därefter få fram en rad böcker som passar in på detta. I de fall som boken inte har ett copyrightskydd kommer den att visas som en förhandsvisning. I de fall som boken även är helt offentlig går det att ladda hem den som en PDF.

För att ta sig vidare i ”biblioteket” finns även referenssidor som visar på recensioner, kartor och böcker som kan vara intressanta för läsaren. Möjlighet finns även att se var man kan låna boken eller köpa den.