Studera på distans och nya utmaningar

studera på distans

Distansstudier är allt vanligare, och många universitet har i åratal erbjudit kurser och ibland hela utbildningar på distans. I tider av risker för smittspridning har utbildningar allt mer ställt om till olika lösningar för distansundervisning. Detta har inneburit utmaningar för undervisningen eftersom det ställer helt nya krav på elever och lärare. Till exempel har det prövas olika digitala lösningar för lärarledda lektioner och hemtentamen har blivit vanligare. Kanske kommer också denna tillfälliga förändring vidare utveckla den redan sedan tidigare påbörjade förändringen av mer distansutbildning. Centralt i all undervisning, och kanske distansundervisning i synnerhet, är bra läromedel och kurslitteratur, något som det finns skäl att återkomma till.

Tips för lyckade distansstudier

Då många inte vet hur man ska bära sig åt i samband med distansundervisning då det är ett nytt fenomen för många finns det en del värdefulla tips att använda sig av. För även om undervisningen förläggs på distans är det viktigt med bibehållen kvalitet och lärande. Arbete med digitala presentationer, delade dokument och stödgrupper är ett sätt att bidra till fortsatt lärande vid distansundervisning. På individen ligger också stort ansvar i att ha disciplin och strukturera upp sin dag. En viktig nyckel i det arbetet är att lära sig skilja på studier och fritid samt att bibehålla dagsrutiner.

Bra läromedel för distansstudier

Centralt för all undervisning är bra läromedel och kurslitteratur. Detta blir om möjligt ännu mer centralt vid distansundervisning då litteraturen är det centrala materialet för att tillskansa sig kunskap. Utan samma typer av lärarledd undervisning som kan bistå litteraturen är det viktigt att få tag i bra läromedel. För att hitta bra läromedel och litteratur till ett förmånligt pris så följ denna länk. Att vara ute i god tid med att införskaffa läromedel ger dig en möjlighet att komma igång med studierna snabbt. Digitala läromedel är särskilt bra för just digital undervisning, enkla att läsa och hålla koll på tillsammans med det andra digitala kursmaterialet.